Blake Edwards
tiểu sử

Blake Edwards (1922-2010)-Ông là đạo diễn, nhà viết kịch bản, nhà sản xuất, diễn viên người Mỹ. 

Edwards bắt đầu sự nghiệp phim ảnh từ những năm 1940 với vai trò một diễn viên, nhưng không lâu sau đó Ông bắt đầu tham gia viết kịch bản phim và kịch bản trên đài phát thanh trước khi có bước chuyển mình sang vai trò đạo diễn và nhà sản xuất phim. Các bộ phim nổi tiếng mà Ông từng tham gia bao gồm: Breakfast at Tiffany's, Days of Wine and Roses, 10, Victor/Victoria và series phim nổi tiếng Pink Panther với sự cộng tác cùng diễn viên hài người Anh- Peter Sellers

hình ảnh của Blake Edwards
phim Blake Edwards đã tham gia