Bert Haanstra

Bert Haanstra

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Bert Haanstra:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Albert "Bert" Haanstra (Espelo, ngày 31 tháng 5 năm 1916 - Hilversum, ngày 23 tháng 10 năm 1997) là một đạo diễn người Hà Lan và nhiếp ảnh gia tham gia cuộc kháng chiến của Hà Lan trong thế chiến thứ hai. Haanstra sinh ra ở nhà bên cạnh trường công ở Espelo, nơi cha ông là người đứng đầu. Haanstra lớn lên ở những nơi khác nhau ở Twente và Salland. Ông đã dành phần lớn tuổi trẻ ở thị trấn dệt may Goor. Ông đã theo Rijkskweekschool tại Hengelo (O) vào thời gian này và đã ở cùng một chỗ trong một thời gian đào tạo tại nhiếp ảnh gia nổi tiếng Staal. Năm 1934, ông làm nghề báo chí tại Amsterdam. Trong những năm chiến tranh, ông đã học vẽ tranh tại học viện mỹ thuật quốc gia ở Amsterdam. Từ năm 1947, Haanstra là một đạo diễn phim chuyên nghiệp. Haanstra làm việc bí mật như một nhiếp ảnh gia gián điệp trong chiến tranh. Ông làm việc như một người soạn thảo kỹ thuật tại văn phòng GEB ở Amsterdam, nơi phòng áp suất ánh sáng tạo ra một cái vỏ và làm phòng tối cho công việc bất hợp pháp của ông ta. Haanstra đã phát triển các tấm phim vi cho các đồng minh sử dụng để chuẩn bị các vụ đánh bom. Từ năm 1942 hay 1943 trên phim 35mm ông đã thực hiện vô số các bức ảnh về các bản đồ mục tiêu chiến lược. Ông cũng mở rộng tem cho phép người đóng dấu làm giấy giả mạo cho PBC (Trung tâm cá nhân bất hợp pháp, được thành lập bởi Gerrit Jan van der Veen) là một thành viên giả mạo. Ông cũng đã tham gia vào nhóm nhiếp ảnh "The Undercooked Camera".