Bernard Kay

Bernard Kay

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Bernard Kay:

Psychosis - 2010

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Bernard Kay (Sinh ngày 23 tháng 2 năm 1928 - mất ngày 25 tháng 12 năm 2014) là một diễn viên người Anh trong truyền hình và phim. Kay đã bắt đầu làm việc với tư cách là phóng viên của Evening News của Bolton, và là người phụ trách cho Manchester Guardian. Kay đã nhận được học bổng để theo học tại trường Old Vic Theatre và trở thành một chuyên gia vào năm 1950, với tư cách là thành viên của công ty đã mở cửa lại Old Vic sau Thế chiến II. Ông đã xuất hiện trong hàng trăm sản phẩm truyền hình bao gồm Emmerdale Farm, The Champions, Clayhanger, Casualty, Casualty 1909, Z-Cars, Coronation Street và Foyle's War. Ông đã đóng vai Captain Stanley Lord của SS Californian trong chương trình truyền hình BBC "Trial by Inquiry: Titanic" năm 1967 và ông đã đóng vai lãnh đạo cướp biển Cordova trong chương trình truyền hình Zorro "Alejandro Rides Again" năm 1991 được quay ở Madrid, Tây Ban Nha. Kay cũng đã có một buổi biểu diễn đồng cảm vai Korporal Hartwig trong một tập đầu của "Colditz". Ông xuất hiện bốn lần trong loạt phim Doctor Who với nhiều vai trò khác nhau, nổi bật nhất là Saladin trong câu chuyện cổ điển The Crusade năm 1965, cùng với William Hartnell và Julian Glover. Ông cũng xuất hiện trong loạt The Dalek Invasion of Earth (1964), The Faceless Ones (1967) và Colony in Space (1971). Năm 2006, ông đã tham gia chương trình Night Thoughts của Doctor Who. Sự xuất hiện của bộ phim nổi tiếng nhất của ông là một nhà lãnh đạo Bolshevik trong Doctor Zhivago (1965). Ông chuyển đến Madrid và London để chơi Saladin trong thời gian này.