Baz Luhrmann

Baz Luhrmann

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Baz Luhrmann

Quốc tịch: ...


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Baz Luhrmann