Barack Obama

Barack Obama

#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Barack Obama:

Năm Cuối Cùng - 2018
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT