Bahman Mohasses

Bahman Mohasses

Nhân vật
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Bahman Mohasses:

Fifi Howls from Happiness - 2014

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Bahman Mohassess (1 tháng 3 năm 1931 - 28 tháng 7 năm 2010), được đặt tên bởi một số là "Picasso của Ba Tư", là một họa sĩ, nhà điêu khắc, phiên dịch, và là giám đốc nhà hát Iran oeuvre của ông bao gồm các bức tranh, tác phẩm điêu khắc và cắt dán. Ông cũng là một người phiên dịch nổi tiếng của tác phẩm văn học. Tác phẩm của ông được thu thập đánh giá cao và cực kỳ hiếm. Ông được cho là đã phá hủy nhiều công trình riêng của mình, và những người mà trở nên có sẵn tại cuộc đấu giá hiện đang rất được ưa chuộng. Ông trở lại Iran vào năm 1964 và tham gia vào Venice, São Paulo và Tehran Biennales. Mohasses đạo diễn vở kịch, trong đó có Henry IV Pirandello tại Viện Goethe và Ghandriz Hall ở Tehran. Ông cũng dịch sách của một số tác giả, bao gồm Eugène Ionesco, Malaparte và Pirandello. Ông ở lại Iran cho đến năm 1968, trước khi trở về Rome1954, nơi ông nhận được tiền hoa hồng cho các quy chế phải được đặt ở Tehran. Một số công trình công cộng của mình ở Iran đã bị phá hủy hoặc bị hư hỏng sau khi cuộc Cách mạng Hồi giáo, với các nghệ sĩ sau đó phá hủy tất cả các công trình còn lại của mình trong Iran. Ông thỉnh thoảng đi du lịch đến Iran và qua đời ẩn dật tự áp đặt tại Rome vào năm 2010.