Amir Bar-Lev

Amir Bar-Lev

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Amir Bar-Lev:

Long Strange Trip - 2017
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT