Alejandro Camacho

Alejandro Camacho

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Alejandro Camacho:

Ngục Tù - Phần 3 - 2013

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Alejandro Camacho là một diễn viên người Mexico. Ông là một diễn viên trong nhà hát, phim và truyền hình, và cũng là một nhà sản xuất cho các tác phẩm nhà hát và truyền hình. Năm 1980, ông bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách tham gia vào bộ phim trong cơn bão. Thập kỷ này là rất quan trọng đối với Alexander, kể từ khi ông bắt đầu sự nghiệp của mình và đã tham gia vào các bộ phim khác như: rủi ro cao, Các đường quanh co của Thiên Chúa và vở opera soap như Soledad, Vanessa. Năm 1985 ông đóng vai chính trong vở opera soap the Fallen angel cùng với Rebecca Jones. Năm 1986 ông tham gia vào soap thành công sói cái nôi, trong phim ông đóng nhân vật phản diện chính, tham gia cùng với Gonzalo Vega, María Rubio, Diana Bracho và Rebecca Jones. Một năm sau đó, ông tham gia như một nhân vật phản diện trong vở opera soap The Strange Return of Diana Salazar với Lucía Mendez và Alma Muriel. Năm 1991 ông đóng nhân vật phản diện chính của Muchachitas với Cecilia Tijerina, Tiare Scanda, Emma Laura và Kate del Castillo. Năm 1992 ông có sự tham gia đặc biệt trong chương cuối cùng của vở opera soapThe Devil mỉm cười với Rebecca Jones và Ernesto Laguardia. Năm 1994, ông và vợ Rebecca Jones đưa ra ý tưởng để Carlos Sotomayor sản xuất telenovela Imperio de cristal, mà ông đóng vai phản diện cùng với vợ, Ari Telch và nữ diễn viên đầu tiên María Rubio.