Alan Blinder

Alan Blinder

Nhân vật
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Alan Blinder:

Money for Nothing: Inside the Federal Reserve - 2013

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Alan Stuart Blinder (sinh ngày 14 tháng 10 năm 1945) là một nhà kinh tế học người Mỹ. Ông làm việc tại Đại học Princeton như là Giáo sư Kinh tế và Các Vấn đề Công cộng thuộc Vụ Kinh tế của Gordon S. Rentschler, và Phó Chủ tịch của Nhóm Observatory. Ông thành lập Trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế Griswold của Princeton vào năm 1990. Từ năm 1978, ông là nghiên cứu viên của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia. Ông cũng là đồng sáng lập và phó chủ tịch Mạng lưới Tài chính Mũi, LLC. Ông là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất trên thế giới theo IDEAS / RePEc, và "được xem là một trong những cái trí kinh tế vĩ đại của thế hệ mình". Blinder phục vụ trong Hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Bill Clinton (27 tháng 7 năm 1993 - ngày 26 tháng 6 năm 1994) và là Phó Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Hệ thống Dự trữ Liên bang từ ngày 27 tháng 6 năm 1994 đến ngày 31 tháng 1 năm 1996. Blinder nghiên cứu gần đây đã tập trung đặc biệt vào chính sách tiền tệ và ngân hàng trung ương, cũng như việc "offshoring" trong công việc, và các bài viết của ông dành cho các đối tượng giáo dân đã được xuất bản chủ yếu nhưng không phải chỉ riêng ở New York Times, Washington Post và Wall Street Journa, nơi mà ông đã viết một cột op-ed thường xuyên hàng tháng. Cuốn sách mới nhất của ông là "After the Music Stopped", được xuất bản bởi Penguin vào tháng 1 năm 2013.