Akshay Kumar

Akshay Kumar

Diễn viên,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Akshay Kumar

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Akshay Kumar THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Akshay Kumar