Adjoa Andoh

Adjoa Andoh

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Adjoa Andoh:

Bất Khuất - Invictus - 2009
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...
tiểu sử
phim Adjoa Andoh đã tham gia