Sao theo vần V

Vương Phi

Vương Phi

08/08/1969

Vincent Regan

Vincent Regan

16/05/1965

Vương Gia Vệ

Vương Gia Vệ

17/07/1958

Võ Đình Hiếu

Võ Đình Hiếu

22/07/1992

Victor Ortiz

Victor Ortiz

31/01/1987

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens

14/12/1988

Vinnie Jones

Vinnie Jones

05/01/1965

Vin Diesel

Vin Diesel

18/07/1967

Việt Anh

Việt Anh

08/09/1980

Việt Max

Việt Max

06/09/1979

Viggo Mortensen

Viggo Mortensen

20/10/1958

Vivien Leigh

Vivien Leigh

05/11/1913

Veronica Berry

Veronica Berry

15/01/1986