Sao theo vần G

Giả Tịnh Văn

Giả Tịnh Văn

07/10/1974

Go Doo Shim

Go Doo Shim

22/05/1951

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow

27/09/1972

G-Dragon

G-Dragon

01/08/1988

Go Hyun Jung

Go Hyun Jung

02/03/1971

Gemma Jones

Gemma Jones

04/12/1942

Gloria Stuart

Gloria Stuart

04/07/1910

Garry Marshall

Garry Marshall

13/11/1934

Georgie Henley

Georgie Henley

09/07/1995

Gemma Arterton

Gemma Arterton

02/02/1986

Gabriella Wilde

Gabriella Wilde

08/04/1989

Go Soo

Go Soo

04/10/1978

Greg Kinnear

Greg Kinnear

17/06/1963

Gina Gershon

Gina Gershon

10/06/1962

Greg Wood

Greg Wood

21/08/1970

Glenn Fitzgerald

Glenn Fitzgerald

21/12/1971

Gong Yoo

Gong Yoo

10/07/1979

Goo Hye Sun

Goo Hye Sun

09/11/1984

Go Joon Hee

Go Joon Hee

31/08/1985

Gore Verbinski

Gore Verbinski

16/03/1964

Gerard Butler

Gerard Butler

13/11/1969