Sao theo vần C

Chương Tử Di

Chương Tử Di

09/02/1979

Chae Soo Bin

Chae Soo Bin

10/07/1994

Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen

21/11/1985

Cao Viên Viên

Cao Viên Viên

05/10/1979

Courtney Eaton

Courtney Eaton

06/01/1996

Chan Yeol

Chan Yeol

27/11/1992

Cha In Pyo

Cha In Pyo

14/10/1967

Choi Soo Young

Choi Soo Young

10/06/1990

Chae Jung An

Chae Jung An

09/09/1977

Chris Evans

Chris Evans

13/06/1981

Choi Min Ho

Choi Min Ho

09/12/1991

Cổ Thiên Lạc

Cổ Thiên Lạc

21/10/1970

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth

11/08/1983

Colin Firth

Colin Firth

10/09/1960

Cha Tae Hyun

Cha Tae Hyun

25/03/1976

Choi Jung Won

Choi Jung Won

24/04/1981

Choi Kang Hee

Choi Kang Hee

05/05/1977

Corbin Bleu

Corbin Bleu

21/02/1989

Craig T. Nelson

Craig T. Nelson

04/04/1944

Caroline Goodall

Caroline Goodall

13/11/1959