Sao sinh nhật tháng 10

Hugh Jackman

Hugh Jackman

12/10/1968

Lưu Khải Uy

Lưu Khải Uy

13/10/1974

Song Il Gook

Song Il Gook

01/10/1971

Han Hye Jin

Han Hye Jin

27/10/1981

Kim Myung Min

Kim Myung Min

08/10/1972

Cha In Pyo

Cha In Pyo

14/10/1967

Thang Duy

Thang Duy

07/10/1979

Cổ Thiên Lạc

Cổ Thiên Lạc

21/10/1970

Seo Shin Ae

Seo Shin Ae

20/10/1998

Jeremy Davies

Jeremy Davies

08/10/1969

Saffron Burrows

Saffron Burrows

22/10/1972

Trương Hàn

Trương Hàn

06/10/1984

Lee Young Ah

Lee Young Ah

23/10/1984

Bie

Bie

30/10/1991

Briana Evigan

Briana Evigan

23/10/1986

Art Parkinson

Art Parkinson

19/10/2001

Chuck Lorre

Chuck Lorre

18/10/1952

Patrick Fugit

Patrick Fugit

27/10/1982

Pete Docter

Pete Docter

09/10/1968

Nia Long

Nia Long

30/10/1970

Dawn French

Dawn French

11/10/1957