Sao sinh nhật tháng 10

Hiroyuki Sanada

Hiroyuki Sanada

12/10/1960

Lý San San

Lý San San

09/10/1977

 Beau Willimon

Beau Willimon

26/10/1977

 Go So Young

Go So Young

06/10/1972

Eiji Wentz

Eiji Wentz

08/10/1985

Cao Mỹ Kim

Cao Mỹ Kim

30/10/1991

Dương Cẩm Lynh

Dương Cẩm Lynh

13/10/1982

Max Irons

Max Irons

17/10/1985

Moses Gunn

Moses Gunn

02/10/1929

Yến Xôi

Yến Xôi

26/10/1993

Jimin

Jimin

13/10/1995

Soyeon

Soyeon

05/10/1987

Phi Huyền Trang

Phi Huyền Trang

16/10/1988

Alberto Ammann

Alberto Ammann

20/10/1978

Joe Morton

Joe Morton

18/10/1947

Cary Elwes

Cary Elwes

26/10/1962

Thu Phương

Thu Phương

09/10/1972

Himanshu Malik

Himanshu Malik

31/10/1973

Buster Keaton

Buster Keaton

04/10/1895

Hong Kyung In

Hong Kyung In

27/10/1976

Nanako Matsushima

Nanako Matsushima

13/10/1973