Sao sinh nhật tháng 09

An Dĩ Hiên

An Dĩ Hiên

29/09/1980

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng

16/09/1981

Maddie Ziegler

Maddie Ziegler

30/09/2002

Mễ Tuyết

Mễ Tuyết

02/09/1955

Yoon Sang Hyun

Yoon Sang Hyun

21/09/1973

Jang Geun Suk

Jang Geun Suk

26/09/1987

Hồ Ca

Hồ Ca

20/09/1982

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow

27/09/1972

Diệu Hương

Diệu Hương

14/09/1985

Kareena Kapoor Khan

Kareena Kapoor Khan

21/09/1980

Chae Jung An

Chae Jung An

09/09/1977

Ryu Jun Yeol

Ryu Jun Yeol

25/09/1986

Jung Il Woo

Jung Il Woo

09/09/1987

Han Chae Young

Han Chae Young

13/09/1980

Hyun Bin

Hyun Bin

25/09/1982

Colin Firth

Colin Firth

10/09/1960

Ian McShane

Ian McShane

29/09/1942

Mickey Rourke

Mickey Rourke

16/09/1952

Joel David Moore

Joel David Moore

25/09/1977

Tưởng Kình Phu

Tưởng Kình Phu

02/09/1991