Sao sinh nhật tháng 08

Goriki Ayame

Goriki Ayame

27/08/1992

Lưu Dĩ Hào

Lưu Dĩ Hào

12/08/1986

Lều Phương Anh

Lều Phương Anh

31/08/1985

 Kang Soo Yeon

Kang Soo Yeon

18/08/1966

Từ Chính Hy

Từ Chính Hy

31/08/1985

Cecilia so

Cecilia so

06/08/1992

Adam Wong

Adam Wong

12/08/1975

Minh Tít

Minh Tít

24/08/1989

MC Thảo Vân

MC Thảo Vân

21/08/1970

Uyên Hoàng

Uyên Hoàng

30/08/1994

Álex González

Álex González

13/08/1980

Simon Kinberg

Simon Kinberg

02/08/1973

John Maybury

John Maybury

02/08/1958

Joe Swanberg

Joe Swanberg

31/08/1981

Mỹ Linh

Mỹ Linh

19/08/1975

Wheeler Dryden

Wheeler Dryden

31/08/1892

 Lê Thiện

Lê Thiện

19/08/1945

Constance M. Burge

Constance M. Burge

06/08/1957

Jung Hae Kyun

Jung Hae Kyun

16/08/1968

Parul Gulati

Parul Gulati

06/08/1994