Sao sinh nhật tháng 06

Trần Gia Hoa

Trần Gia Hoa

18/06/1981

Bi Rain

Bi Rain

25/06/1982

Lý Gia Hân

Lý Gia Hân

20/06/1970

Lương Lạc Thi

Lương Lạc Thi

23/06/1988

Đỗ Duy Nam

Đỗ Duy Nam

08/06/1990

Sonakshi Sinha

Sonakshi Sinha

02/06/1987

Jennifer Copping

Jennifer Copping

09/06/1970

Lee Hye Ri

Lee Hye Ri

09/06/1994

Rick Hoffman

Rick Hoffman

12/06/1970

Christopher Mintz

Christopher Mintz

20/06/1989

Will Payne

Will Payne

19/06/1989

Thanh Lam

Thanh Lam

19/06/1969

Lisa Haydon

Lisa Haydon

17/06/1986

Trương Manh

Trương Manh

03/06/1981

Trang Cherry

Trang Cherry

12/06/1991

 Hoàng Sơn

Hoàng Sơn

15/06/1965

Son Dong Woon

Son Dong Woon

06/06/1991

Puff Guo

Puff Guo

30/06/1988

Robert Rodriguez

Robert Rodriguez

20/06/1968

Marc Rocco

Marc Rocco

19/06/1962