Sao sinh nhật tháng 06

Dương Dung

Dương Dung

03/06/1981

Dương Thừa Lâm

Dương Thừa Lâm

04/06/2984

Nam Da Reum

Nam Da Reum

13/06/2002

Oh Yeon Seo

Oh Yeon Seo

21/06/1987

Oh Chang Suk

Oh Chang Suk

02/06/1982

Angelina Jolie

Angelina Jolie

04/06/1975

Son Eun Seo

Son Eun Seo

26/06/1985

Peter Dinklage

Peter Dinklage

11/06/1969

Choi Soo Young

Choi Soo Young

10/06/1990

Chris Evans

Chris Evans

13/06/1981

Nicole Kidman

Nicole Kidman

20/06/1976

Johnny Depp

Johnny Depp

09/06/1963

Josh Lucas

Josh Lucas

20/06/1971

Yoon Seok Ho

Yoon Seok Ho

04/06/1957

Yang Jin Sung

Yang Jin Sung

27/06/1988

Adam G. Sevani

Adam G. Sevani

29/06/1992

Jonathan Bennett

Jonathan Bennett

10/06/1981

Kathy Bates

Kathy Bates

28/06/1948

Morgan Freeman

Morgan Freeman

01/06/1937

Timur Bekmambetov

Timur Bekmambetov

25/06/1961