Sao sinh nhật tháng 04

Daesung

Daesung

26/04/1989

Shin Min Ah

Shin Min Ah

05/04/1984

Thành Long

Thành Long

07/04/1954

Heath Ledger

Heath Ledger

04/04/1979

Jamie Chung

Jamie Chung

10/04/1983

Alec Baldwin

Alec Baldwin

03/04/1958

Nam Gyu Ri

Nam Gyu Ri

26/04/1995

Uhm Tae Woong

Uhm Tae Woong

05/04/1974

David Belle

David Belle

29/04/1973

Park Ye Jin

Park Ye Jin

01/04/1981

Tỉnh Bách Nhiên

Tỉnh Bách Nhiên

19/04/1989

Lee Joon Ki

Lee Joon Ki

17/04/1982

Jung Woo Sung

Jung Woo Sung

22/04/1973

UEE

UEE

09/04/1988

Renée Zellweger

Renée Zellweger

25/04/1969

Choi Jung Won

Choi Jung Won

24/04/1981

Tracy Vilar

Tracy Vilar

12/04/1968

Lee Yo Won

Lee Yo Won

09/04/1980

Park Shi Hoo

Park Shi Hoo

03/04/1978

Emma Watson

Emma Watson

15/04/1990

Lee Cheol Woo

Lee Cheol Woo

15/04/1992