Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
Địa điểm: 87 Láng Hạ – Ba ĐÌnh – Hà Nội
Điện thoại0
Giới thiệu