Platinum Nha Trang Center
Platinum Nha Trang Center
Địa điểm: 20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang
Điện thoại0
Giới thiệu
Điện thoại: (058) 625 8866