Lotte Tây Ninh
Lotte Tây Ninh
Địa điểm: Tầng 4 TTC Tây Ninh, Số 217-219 Đường 30/4, Phường 2, TP Tây Ninh
Điện thoại2147483647
Giới thiệu
Lotte Tây Ninh là cụm rạp đạt tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên có mặt tại Tây Ninh. Với 4 phòng chiếu hiện đại và 671 ghế ngồi, rạp chiếu phim Lotte Tây Ninh sẽ mang đến những trải ...