Galaxy Nguyễn Văn Quá
Galaxy Nguyễn Văn Quá
Địa điểm: 119B Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại19002224
Giới thiệu