Galaxy Huỳnh Tấn Phát
Galaxy Huỳnh Tấn Phát
Địa điểm: 1362 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại19002224
Giới thiệu