Galaxy Hải Phòng
Galaxy Hải Phòng
Địa điểm: 104 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại19002224
Giới thiệu