Galaxy Đà Nẵng
Galaxy Đà Nẵng
Địa điểm: 478 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại19002224
Giới thiệu