CGV Vincom Metropolis Liễu Giai
CGV Vincom Metropolis Liễu Giai
Địa điểm: 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại0
Giới thiệu