CGV Vincom Metropolis Liễu Giai
CGV Vincom Metropolis Liễu Giai
Địa điểm: 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại0
Giới thiệu
Lịch chiếu
23:40 23:40
11:35 11:35 17:35
09:50 11:30 12:50 16:10 19:40 20:25 20:40 22:50 23:10
10:30 12:10 13:50 16:00 18:20 19:00 21:20 23:05
10:00 12:30 14:30 15:00 17:30 20:00 22:30