CGV Vincom Bắc Từ Liêm
CGV Vincom Bắc Từ Liêm
Địa điểm: Tòa nhà 21B5, 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại19006017
Giới thiệu
Lịch chiếu
16:00 17:50 20:10
10:15 14:05 20:10 23:10
10:10 11:05 12:40 13:30 15:55 18:20 19:40 20:45 22:05 23:10
12:05 14:00 15:55 21:40 23:15
10:00 12:10 14:15 15:10 16:20 17:20 18:25 19:30 20:30 22:35
09:30 12:55 16:20 19:45 22:10