CGV Vincom Bắc Từ Liêm
CGV Vincom Bắc Từ Liêm
Địa điểm: Tòa nhà 21B5, 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại19006017
Giới thiệu
Lịch chiếu
10:25 14:05 17:15 21:35
09:45 14:50 18:20 20:45 23:10
09:50 11:10 12:10 13:30 14:30 15:50 18:10 19:15 20:30 22:20 22:50
16:30 - LT 18:05 - LT 19:15 - LT
10:35 12:55 14:15 15:20 17:40 20:00 21:05 22:20
12:25 16:50 19:55
09:30 16:05