CGV Sun Grand Lương Yên
CGV Sun Grand Lương Yên
Địa điểm: 03 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại19006017
Giới thiệu
Lịch chiếu
11:00 15:30 21:30
10:15 14:10 19:15
11:00 12:05 13:20 14:25 15:40 16:45 18:40 19:05 20:10 21:25
12:20 - LT 16:55 - LT 18:45 - LT
11:35 12:30 14:45 17:00 19:55 20:55
13:50 16:15 21:00