CGV Sun Grand Lương Yên
CGV Sun Grand Lương Yên
Địa điểm: 03 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại19006017
Giới thiệu