CGV Machinco
CGV Machinco
Địa điểm: Tầng 7, Trung tâm thương mại Machinco, 10 Trần Phú, Q, Hà Đông, Hanoi City
Điện thoại19006017
Giới thiệu