CGV Liberty Citypoint

CGV Liberty Citypoint

Tầng M - 1, Liberty Center Saigon Citypoint, 59 - 61 Pasteur, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

LỊCH CHIẾU 7 NGÀY TỚI
Biệt Đội Biển Xanh

Biệt Đội Biển Xanh

Deep

2D

08:00 11:45 13:45 15:50 17:45 19:40
Em Chưa 18
7.6

Em Chưa 18

Em Chưa 18

2D

09:30 11:30 13:30 15:30 16:20 17:40 18:20
Quái Vật Không Gian

Quái Vật Không Gian

Alien: Covenant

2D

08:20 09:50 11:45 13:15 14:15 19:20 20:00 20:20 21:10 21:50 22:30 23:40