CGV Kim Cúc Plaza
CGV Kim Cúc Plaza
Địa điểm: Tầng 3 | Kim Cúc Plaza (BigC Quy Nhơn) Khu Đô Thị Vũng Chua Phường Ghềnh Ráng Tp.Quy Nhơn
Điện thoại19006017
Giới thiệu
Rạp CGV Kim Cúc Plaza là rạp thứ 15 của CGV Cinemas tại Việt Nam và là rạp đầu tiên của hệ thống rạp CGV tại thành phố Quy Nhơn. Đây cũng là một trong những cụm rạp đạt tiêu ...