CGV Crescent Mall

CGV Crescent Mall

Lầu 5, Crescent Mall Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7 Tp. Hồ Chí Minh

LỊCH CHIẾU 7 NGÀY TỚI
Biệt Đội Biển Xanh

Biệt Đội Biển Xanh

Deep

2D

08:10 08:50 09:50 10:50 12:50 13:50 14:50 16:50 18:20 19:00 20:20 21:00
Mất Tích Ở Berlin

Mất Tích Ở Berlin

Berlin Syndrome

2D

09:00 11:30 15:50 22:10 23:00
Lời Nguyền Của Rồng Chúa

Lời Nguyền Của Rồng Chúa

The Dragon Spell

2D

08:20 10:20 12:40 13:40 18:10 19:30
Em Chưa 18
7.6

Em Chưa 18

Em Chưa 18

2D

08:00 10:00 11:10 12:00 13:20 14:00 16:00 17:20 18:00 19:20 22:00 23:55
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2
9.3
Quái Vật Không Gian

Quái Vật Không Gian

Alien: Covenant

2D

09:40 12:10 14:45 17:15 19:40 21:00 22:10 23:45