BHD Vincom Phạm Ngọc Thạch
BHD Vincom Phạm Ngọc Thạch
Địa điểm: 02 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại0
Giới thiệu