BHD Vincom Lê Văn Việt
BHD Vincom Lê Văn Việt
BHD Star Cineplex - BHD Vincom Lê Văn Việt
Địa điểm: Tầng 4, toà nhà Vincom Plaza Lê Văn Việt, số 50 Lê Văn Việt, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại0
Giới thiệu