BHD Vincom 3/2
BHD Vincom 3/2
BHD Star Cineplex - BHD Vincom 3/2
Địa điểm: Lầu 4, Siêu Thị Vincom 3/2, 3C Đường 3/2, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại0
Giới thiệu