BHD Bitexco
BHD Bitexco
BHD Star Cineplex - BHD Bitexco
Địa điểm: Lầu 3 & 4, TTTM ICON 68, 2 Hải Triều, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại0
Giới thiệu