Lịch chiếu phim rạp

Phim
Ngày xem
  • Hôm nay 24.02.2020
  • Thứ ba 25.02.2020
  • Thứ tư 26.02.2020
  • Thứ năm 27.02.2020
  • Thứ sáu 28.02.2020
  • Thứ bảy 29.02.2020
  • Chủ nhật 01.03.2020
Đang chiếu Sắp chiếu
Lịch chiếu rạp hôm nay
CGV Vincom Vị Thanh
CGV - CGV Vincom Vị Thanh
Tầng 4, TTTM Vincom Plaza Hậu Giang, số 1, Đường 3 tháng 2, Khu vực 3, Phường 5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang
Chi tiết