Mr. Nhọ
Mr. Nhọ
Khởi chiếu: 01.01.1970
Mr. Nhọ
Thời lượng: 129 phút
Quốc gia: Thái Lan
70% 70%
Điểm cộng đồng Hay.tv
Chọn rạp
Hôm nay 19/07
Thứ 6 20/07
Thứ 7 21/07
CN 22/07
Thứ 2 23/07
Thứ 3 24/07
Thứ 4 25/07
Bình luận
Bình Trần
Bình Trần
07.09.2017
hài thái chỉ cần nghe tiếng đã buồn cười vchg rồi, cứ khọc khẹc thế cơ mà :v ...
Bình Trần
Bình Trần
07.09.2017
Review