Chọn rạp
Hôm nay 20/05
Thứ 3 21/05
Thứ 4 22/05
Thứ 5 23/05
Thứ 6 24/05
Thứ 7 25/05
CN 26/05
Bình luận
Minh Thiện
Minh Thiện
27.02.2019
Một bộ phim hay, mọi người cùng xem nhé!
Trung Đàm
Trung Đàm
20.02.2019
Phim rất hay, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!!!!!!!!!!!!!
20.02.2019
Phim bình thường, không có gì đặc sắc
20.02.2019
Một bộ phim tuyệt vời, không nên bỏ qua
Review