TMN

TMN

Chuyên gia
1
0
2
0
3
0
4
0
5
1
Danh sách theo dõi
Tôi đã theo dõi
Hiện tôi không theo dõi ai
Đã theo dõi tôi
Hiện không ai theo dõi
0 Theo dõi
1 Bình luận
0 Hữu ích
Hoạt động
TMN
@TMN Trả lời review phim Call Me By Your Name
00:07am 28.02.2018

Hình như bạn nhầm lẫn khái niệm đồng tính và chuyển giới thì phải.

0 Trả lời
0 Thích
TMN
@TMN Đánh giá phim Call Me By Your Name
00:06am 28.02.2018

Một bộ phim tuyệt vời, không nên bỏ qua

Tuyệt vời
0 Trả lời
0 Thích
TMN
00:05am 28.02.2018
Danh sách phim của tôi
Danh sách sao của tôi
Danh sách hiện tại đang trống