Hoạt động của tôi
Chấm điểm phim Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường
00:15' 30/10/2017
Bình luận phim Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường
00:15' 30/10/2017
Chấm điểm phim Khách Sạn Honnouji
17:04' 29/10/2017
Bình luận phim Khách Sạn Honnouji
17:04' 29/10/2017
Chấm điểm phim Lễ Hội Kinh Hoàng
16:42' 29/10/2017
Bình luận phim Lễ Hội Kinh Hoàng
16:42' 29/10/2017
Chấm điểm phim Siêu đại chiến Thái bình dương
16:34' 29/10/2017
Bình luận phim Siêu đại chiến Thái bình dương
16:34' 29/10/2017
Chấm điểm phim 5 Trái Tim Anh Hùng
12:31' 28/10/2017
Bình luận phim 5 Trái Tim Anh Hùng
12:31' 28/10/2017
Chấm điểm phim Must Be ... Love
01:21' 28/10/2017
Bình luận phim Must Be ... Love
01:21' 28/10/2017
Chấm điểm phim Cuộn Phim Ma Quái
18:36' 27/10/2017
Bình luận phim Cuộn Phim Ma Quái
18:35' 27/10/2017
Chấm điểm phim Anh Hùng
15:14' 27/10/2017
Bình luận phim Anh Hùng
15:14' 27/10/2017
Chấm điểm phim Begotten
14:55' 27/10/2017
Bình luận phim Begotten
14:55' 27/10/2017
Chấm điểm phim Siêu Cấp Tiểu Lang Trung
14:43' 27/10/2017
Bình luận phim Siêu Cấp Tiểu Lang Trung
14:43' 27/10/2017