My Trang

My Trang

Chuyên gia
1
0
2
0
3
0
4
0
5
2
Danh sách theo dõi
Đã theo dõi tôi
8 Theo dõi
3 Bình luận
0 Hữu ích
Hoạt động
My Trang
10:03am 09.04.2018

Những bộ phim về tuổi thanh xuân luôn được chào đón nhiệt tình. Người trẻ tuổi thấy mình trong đó, người lớn tuổi thấy mình từng trong đó. Thể loại "touch" được "everyone". Trong cuộc đời hầu hết mỗi người, thanh xuân luôn là quãng thời gian đẹp đẽ. Đẹp đẽ ...

0 Trả lời
0 Thích
My Trang
09:50am 09.04.2018

Columbus, Ohio năm 2045 có thể là thế giới tương lai mà chúng ta sẽ sống, không riêng Wade Watts và hầu hết người dân nơi này. Thế giới thực với sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt khiến mọi người muốn tìm quên để đắm mình trong không gian ...

Tuyệt vời
0 Trả lời
0 Thích
My Trang
09:30am 09.04.2018
My Trang
09:30am 09.04.2018

Một bộ phim tuyệt vời, không nên bỏ qua.

Tuyệt vời
0 Trả lời
0 Thích
Danh sách phim của tôi
Danh sách sao của tôi
Danh sách hiện tại đang trống