Ngân Giang

Ngân Giang

Chuyên gia
1
1
2
3
3
6
4
7
5
10
Danh sách theo dõi
Tôi đã theo dõi
Hiện tôi không theo dõi ai
Đã theo dõi tôi
Hiện không ai theo dõi
0 Theo dõi
28 Bình luận
0 Hữu ích
Hoạt động
Ngân Giang
11:19am 11.12.2017
Ngân Giang
10:54am 11.12.2017
Ngân Giang
09:50am 27.11.2017
Ngân Giang
@Ngân Giang Đánh giá phim Lời Cầu Hôn
09:33am 27.11.2017
Ngân Giang
@Ngân Giang Đánh giá phim Sát Thủ Ninja
14:42pm 23.11.2017
Ngân Giang
@Ngân Giang Đánh giá phim Sát Thủ Ninja
14:41pm 23.11.2017
Ngân Giang
14:26pm 23.11.2017
Ngân Giang
@Ngân Giang Đánh giá phim Nghịch Chiến
17:29pm 17.11.2017
Danh sách phim của tôi
Tôi muốn xem
Không có phim nào trong danh sách này
Danh sách sao của tôi
Danh sách hiện tại đang trống