Hoạt động của tôi
Review phim Tuổi Trẻ Muôn Màu 2
23:42' 19/09/2017
Review phim Lang Y Lừng Danh Hàn Quốc
23:19' 19/09/2017
Review phim Chị Em Song Sinh: Muôn Kiểu Con Dâu
22:15' 19/09/2017
Review phim Nơi Nào Đông Ấm Nơi Nào Hạ Mát
21:28' 19/09/2017
Review phim Hành Vi Phạm Tội
21:23' 19/09/2017
Review phim Túy Linh Lung
18:54' 19/09/2017
Review phim Chuyến Tàu Y Đức
23:41' 11/09/2017
Review phim Đảo Địa Ngục
21:51' 20/08/2017
Review phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa
23:19' 17/08/2017
Trả lời review phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ
23:14' 14/08/2017
Review phim Cuộc Chiến Ngầm
13:10' 10/07/2017
Review phim Cuộc Chiến Ngầm
12:18' 10/07/2017
Review phim Xin Đừng Quên Em
09:37' 10/07/2017
Review phim Xin Đừng Quên Em
21:10' 08/07/2017
Review phim Phanh Nhiên Tinh Động
11:17' 08/07/2017
Review phim Bản Cam Kết
10:39' 08/07/2017
Review phim Người Du Hành
10:01' 08/07/2017
Review phim Một Ngày Kỳ Lạ
22:15' 07/07/2017
Review phim Thích Em
19:25' 07/07/2017
Review phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa
13:05' 07/07/2017