Hoạt động của tôi
Bình luận phim Liên Minh Công Lý
17:47' 17/10/2017
Bình luận phim Trong Từng Nhịp Thở
17:45' 17/10/2017
Bình luận phim Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ
17:44' 17/10/2017
Bình luận phim Siêu Bão Địa Cầu
17:41' 17/10/2017
Chấm điểm phim Siêu Bão Địa Cầu
10:40' 15/10/2017
Chấm điểm phim Siêu Bão Địa Cầu
10:40' 15/10/2017
Review phim Bước Chân An Lạc
21:41' 10/10/2017
Review phim Bán Kính Tử Thần
20:53' 10/10/2017
Review phim Trải Nghiệm Đến Chết
11:20' 08/10/2017
Review phim Siêu Bão Địa Cầu
23:07' 03/10/2017
Review phim Xác Chết Đêm Trăng
22:31' 03/10/2017
Review phim Váy Đỏ Đẫm Máu 2
20:28' 03/10/2017
Review phim Vincent Thương Mến
18:07' 03/10/2017
Review phim Lời Thì Thầm Của Quỷ
16:55' 03/10/2017
Review phim Đặc Vụ Kingsman 2: Tổ Chức Hoàng Kim
23:04' 22/09/2017
Review phim Breathe
13:54' 21/09/2017
Review phim Tội Phạm Nhân Bản 2049
13:07' 21/09/2017
Review phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh
16:19' 19/09/2017
Review phim Game of Thrones Phần 8
18:05' 18/09/2017
Review phim Đặc Vụ Kingsman 2: Tổ Chức Hoàng Kim
18:02' 18/09/2017