Hoạt động của tôi
Bình luận phim Siêu Bão Địa Cầu
01:33' 21/10/2017
Bình luận phim Mỹ Vị Kỳ Duyên Tập 46
18:55' 20/10/2017
Review phim Lệ Cơ Truyện Tập 48
07:20' 04/10/2017
Review phim Lệ Cơ Truyện Tập 46
07:12' 04/10/2017
Review phim Mỹ Vị Kỳ Duyên Tập 24
20:00' 03/10/2017
Review phim Lệ Cơ Truyện Tập 47
19:47' 03/10/2017
Review phim Lời Thì Thầm Của Quỷ
23:59' 30/09/2017
Review phim Ngày Mai Mai Cưới
18:33' 29/09/2017
Review phim Submergence
19:51' 24/09/2017
Review phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh
16:19' 24/09/2017
Review phim Mỹ Vị Kỳ Duyên Tập 15
22:30' 23/09/2017
Review phim Lệ Cơ Truyện Tập 36
02:34' 23/09/2017
Review phim Thanh Đạm Là Mỹ Vị Nhân Gian
22:55' 13/09/2017
Review phim Thanh Đạm Là Mỹ Vị Nhân Gian Tập 32
21:33' 05/09/2017
Review phim Lệ Cơ Truyện Tập 20
09:34' 04/09/2017
Review phim Lệ Cơ Truyện Tập 19
08:47' 04/09/2017
Review phim Thanh Đạm Là Mỹ Vị Nhân Gian Tập 26
20:29' 01/09/2017
Review phim Thanh Đạm Là Mỹ Vị Nhân Gian Tập 23
19:21' 30/08/2017