Hoạt động của tôi
Review phim Mỹ Vị Kỳ Duyên
22:43' 19/09/2017
Review phim Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân
22:17' 19/09/2017
Review phim Lệ Cơ Truyện
20:22' 19/09/2017
Review phim Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn
00:25' 14/09/2017
Review phim Chuyện Gì Đã Xảy Ra Với Thứ Hai
18:07' 13/09/2017
Review phim Ngôi Nhà Ma Ám 2017
18:29' 26/08/2017
Review phim Sắc Đẹp Ngàn Cân
18:16' 26/08/2017